skip to Main Content
Kurumlar İçin Zarafet, İş Etiketi Ve İmaj
Protokol Kuralları Ve İmaj
Kurumsal Algı Yönetimi
İkna Taktikleri Eğitimi
İş Etiketi Ve Sözel Olmayan İletişim Analizi
Beden Dili Ve Kişilik Analizi
Bilinçaltı Mesaj Ve Reklamcılık
Tüketici Davranışlarının Yönlendirilmesi
Manipülasyondan Korunma Teknikleri
Satış Ve Pazarlamada Gözlem, Beden Dili Ve İkna Teknikleri
Fotoanaliz Ve Videoanaliz Teknikleri Kullanarak Kişi Ve Durum Analizi Teknikleri
Metin Analizi Yöntemleriyle Alt Mesaj Tespiti
İş Hayatında Taktik, Strateji Planlama Ve Güç Dengesi Çözümleme Teknikleri
Back To Top